Zostaw listę telefonów i instrukcji

Co zrobić, gdy ktoś zadzwoni do drzwi, zachoruje dziecko lub czy ma odbieraj telefony. Dobrze jest napisać taką listę na maszynie, by mieć ją pod ręką za każdym razem, gdy ktoś inny będzie opiekował się dziećmi. Włóż listę do plastykowej „koszulki”, by się nie zniszczyła. Uaktualniaj ją co pewien czas; zawsze poinformuj opiekunkę, gdzie jesteś, podając w miarę możliwości numer telefonu oraz telefon osoby, do której można zadzwonić w nagłym wypadku, np. odpowiedzialnego sąsiada lub mieszkających w pobliżu krewnych; upewnij się, czy nie zostawiłaś w zasięgu rąk dzieci jakichś niebezpiecznych substancji. Może ci się wydawać, że w pełni kontrolujesz sytuację, nie możesz jednak oczekiwać tego po opiekunce; oprowadź ją po domu i pokaż, gdzie mieści się łazienka, wyłączniki światła, drzwi wyjściowe itd. Daj jej jasno do zrozumienia, czy wyrażasz zgodę, by oglądała telewizję, słuchała muzyki, zapraszała swoich gości itd;

Leave a Comment