Zazdrość

A więc chłopcy odczuwają zazdrość w stosunku do ojca, dziewczynki zaS w stosunku do matki. Dziecko przeżywa bowiem
jako uraz sytuację, w której stwierdza, że do ukochanego przez siebie rodzica ma również prawo inna osoba. Od tego, jak sytuację tę rozwiąże, w pewnym stopniu zależy charakter jego postępowania wobec innych ludzi. Odkrycie kompleksu Edypa należy do jednych z wcześniejszych pomysłów teoretycznych Freuda. Odkryciu temu przypisywał Z. Freud niezwykle doniosłe znaczenie. Świadczy o tym chociażby wzmianka w liście Freuda do jego ulubionego ucznia i przyjaciela, Wilhelma Fliessa, pisanym w maju 1897 r., w którym m.in. wspomina: „[…] przeczucie mówi mi, że wkrótce odkryję źródło moralności. Wydaje mi się, że stanowi je życzenie śmierci ojca istniejące w synach i śmierci matki w córkach”. W październiku tegoż roku donosi Freud W. Flies- sowi, że miłość do matki i zazdrość w stosunku do ojca stanowi „uniwersalny element wczesnego dzieciństwa” (S. Freud 1966). Stosunkowi do ojca przypisuje Z. Freud fundamentalne znaczenie nie tylko w kształtowaniu postaw moralnych jednostki. Odgrywa on także, zdaniem tegoż autora, podstawową rolę w genezie moralności w ogóle. Jak stwierdza bowiem Z. Freud w swym studium poświęconym genezie pierwotnych form religii pt. Totem i tabu (pierwszy raz opublikowanym w 1913 r.1), ten specyficznie ambiwalentny stosunek do ojca (nacechowany z jednej strony podziwem, z drugiej zaś lękiem i nienawiścią) stał się przyczyną najbardziej pierwotnych nakazów moralnych w postaci tabu, a także totemicznych form religii.

Leave a Comment