Zabawy poznawcze

Spróbujcie bawić się w zgadywanie „Co by było, gdyby?” Daj dzieciom do rozwiązania jakieś problemy natury praktycznej, wymagające logicznego rozumowania, np. „Co byś zrobiła, gdybyś wróciła ze szkoły i nikogo nie zastałabyś w domu?”, „Co byś zrobiła, gdybyś poszła kupić jabłka, a nie byłoby ich w sklepie?” lub „Co byś zrobiła, gdybyś zgubiła się podczas zakupów?” Można w ten sposób udzielać dzieciom cennych wskazówek w formie zabawy.

Zabawy w „wypatrywanie”

Przed podróżą przygotuj kilka plansz, dzieląc je na dziesięć lub dwanaście kwadratów. Na każdy kwadrat naklej obrazek przedstawiający coś, co można napotkać podczas jazdy. Wytnij malutkie zdjęcia lub obrazki z czasopism lub wpisz w każdy kwadrat wyraz, np.: „poczta”, „czarny samochód”, „brązowy koń”, „sklep z zabawkami” itd. Kiedy ktoś wypatrzy przedmiot znajdujący się na planszy, musi go nazwać i zaznaczyć kropką (tak, by można było ponownie użyć planszę). W grę może bawić się cała rodzina z wyjątkiem kierowcy, i zwycięzcą zostaje osoba, która wypatrzy wszystkie przedmiotowe swojej planszy. Dzieci mogą też określać kolory przejeżdżających aut i szyb- co wypatrywać czegoś w tym samym kolorze. Zwycięzcą est osoba, która pierwsza znajdzie obiekt o tym samym kolorze. Każ dzieciom szukać samochodów w ich ulubionym kolo- ze. Za każde zauważone auto otrzymują jeden punkt. Starsze Dzieci mogą wypatrywać samochodów określonej marki.

Leave a Comment