Warto także podkreślić

Liczni behawioryści utrzymują, że między dzieckiem i rodzicem tej samej płci nie tylko szybciej następuje identyfikacja dziecka z rodzicem, szybciej również następuje zjawisko kontridentyfikacji, czyli identyfikacji rodzica z dzieckiem tej samej płci. Zjawisko to zaobserwowali klinicyści już bardzo dawno. Rządzą nim zasadniczo te same prawa psychologiczne, co identyfikacją. Kontr identyfikacja może być jedynie dodatkowo „wzbogacona” elementami współzawodnictwa (konkurencji) 6 w przypadku, gdy dziecko tej samej płci wchodzi w okres dojrzewania i później (por. E. E. Maccoby i C. N. Jacklin 1974). Wykazanego przez teorię społecznego uczenia faktu silniejszego wpływu rodzica tej samej płci nie należy jednak interpretować w ten sposób, że rodzic płci przeciwnej jest mało ważny. Takie stwierdzenie byłoby zbytnim uproszczeniem sprawy. W procesie modelowania zachowań społecznych człowiek bowiem musi nie tylko przyswoić sobie odpowiedni „repertuar behawioralny” właściwy dla posiadanej płci, musi również znaleźć pewien wzór postępowania przedstawicieli płci przeciwnej, a także nabyć odpowiednie sposoby postępowania z nimi. Do tego zaś celu nieodzowne jest aktywne uczestnictwo w procesie wychowania rodzica płci odmiennej niż ta, którą posiada dziecko.

Leave a Comment