Statusy rodziny

Z interesującego nas obecnie punktu widzenia, tj. statusu poszczególnych członków rodziny (a zwłaszcza ojca), najważniejsze jest chyba stwierdzenie, że mąż i ojciec pełni funkcję głowy rodziny. Jego kierowniczą pozycja nie nasuwa żadnych wąpliwoś- ci. Żonę określa się często jako «kapłankę domowego ogniska. Z takim wyobrażeniem o miejscu kobiety w rodzinie łączy się przekonanie, że po zamąż- pójściu powinna ona zrezygnować z wszelkich ambicji i planów, które mogłyby ją odrywać od pełnienia obowiązków żony i matki” {A. Kłoskowska 1969, s. 430). Jak więc widać, przedwojenny „Przewodnik Katolicki” lansował klasyczny typ układu ról ojca i matki, zbliżony do tego, jaki opisali omawiani w pierwszym rozdziale T. Parsons i R. F. Bales (1955). Nie inaczej bowiem, lecz jako „ekspresyjnego przywódcę rodziny” należy rozumieć określenie matki „kapłanką domowego ogniska”. Z innych cech charakterystycznych dla modelu rodziny lansowanego przez „Przewodnik Katolicki” warta odnotowania jest ta, iż rodzinę traktowano jako sposób wypełniania moralnych i religijnych powinności, nie zaś jako drogę do zapewnienia jednostce osobistego szczęścia. A. Kłoskowska podaje na uzasadnienie tego stwierdzenia drukowaną przez „Przewodnik Katolicki” wypowiedź ówczesnego prymasa, kardynała Hlonda, który oświadczył m.in.: „Bronimy stanowiska, że związek rodziny już z samego prawa przyrodzonego nakłada wybitne obowiązki społeczne i rządzi się nie jakimś osobistym pojmowaniem szczęścia, lecz wyraźnymi zasadami moralnymi” (A. Kłoskowska 1969, s. 430).

Leave a Comment