SPOSÓB DOSTARCZANIA ŚRODKÓW EGZYSTENCJI

Z powyższego zestawienia wynika, że kultury o największym stopniu „bliskości ojca” to te, których gospodarka opiera się na zbieractwie i ogrodnictwie, natomiast w społeczeństwach pasterskich, myśliwskich i rolniczych występuje raczej zwiększony dystans pomiędzy ojcem i dziećmi. Uzyskane współzależności starają się autorzy wytłumaczyć koncepcją I. W. M. i B. B. Whitingów (1975), opartą na rozległych badaniach międzykulturowych. Według tej koncepcji więź emocjonalna między mężem i żoną jest o wiele żywsza w tych społeczeństwach, które nie gromadzą różnego rodzaju bogactw. W przypadku bowiem, kiedy dane społeczeństwo preferuje akumulację różnego rodzaju dóbr, istnieje potrzeba obrony tych wartości. Mężczyźni muszą więc ćwiczyć się do perfekcji w sztuce wojennej i wykazywać stałą gotowość bojową. Zdaniem Whitingów, w większości kultur, których gospodarka oparta jest na gromadzeniu różnego rodzaju bogactw, nie dopuszcza się do sypiania męża obok żony, „aby nie osłabiło to męskiej gotowości bojowej”. Narzucenie dużego dystansu emocjonalnego pomiędzy mężczyzną i kobietą, zdaniem omawianych autorów, ma jeszcze inne znaczenie niż samo, powiedzmy, „sytuacyjne” udogodnienie do stałej gotowości obrony przez mężczyzn posiadanych dóbr. Ma ono ponadto wykształcić w mężczyznach cechy zwiększonej agresji, tak potrzebnej w rzemiośle wojennym. Częste obcowanie z kobietą, zdaniem autorów, tego typu hiperagresję miałoby łagodzić.

Leave a Comment