Rodzice i pomoc dzieciom

Każdy rodzic cieszy się z sukcesów dziecka, które osiąga ono w szkole. Dobre oceny i czerwony pasek zawsze napawa nas dumą przed znajomymi i resztą rodziny. Co jednak zrobić w sytuacji, kiedy dziecko nie radzi sobie z nauką szkolną? W jaki sposób my, jako rodzice, możemy nieść pomoc dzieciom w zdobywaniu wiedzy?

Pomoc dzieciom w poprawie ich sytuacji szkolnej należy zacząć od zapewnienia im dobrych warunków do nauki. Każdy uczeń powinien posiadać swój własny kącik do nauki, w którym będzie mógł spokojnie odrobić lekcje oraz nauczyć się wymaganego materiału. Miejsce to powinno być ciche oraz pozbawione wszelkich rozpraszaczy takich jak komputer, telewizja lub radio. Powinniśmy zadbać również o to, żeby młodsze rodzeństwo nie zakłócało ciszy w tym pomieszczeniu. Istotą skutecznej i dobrej nauki jest również dobre samopoczucie ucznia. Napięta atmosfera po kłótni w domu może skutecznie wyprowadzić dziecko z rytmu nauki. Pomoc dzieciom powinna być przede wszystkim udzielana przez samych rodziców. Bardzo ważne jest to, aby opiekunowie sprawdzali wiedzę dziecka, pomagali mu w pracach domowych i przede wszystkim rozmawiali. Sukces szkolny dziecka zależy w dużej mierze od naszego zaangażowania i podejścia.

Leave a Comment