Pomoc dzieciom w szkole

Szkoła jest zbiorowiskiem różnych osobowości. Wielu uczniów boryka się z problemami, ale nie wiedzą, do kogo mogą się z nimi zwrócić. Na kogo dziecko może liczyć w trudnej sytuacji? Jakie osoby odpowiedzialne są za pomoc dzieciom w szkole?

Najbardziej zaufaną osobą w szkole dla dziecka wśród personelu powinien być wychowawca klasy. W razie zwrócenia się ucznia z prośbą o pomoc powinien on spróbować rozwiązać problem i w razie konieczności zgłosić to rodzicom lub innym osobom. Wychowawca to osoba, która powinna mieć autorytet w klasie, a jednocześnie budzić zaufanie i pewność, że można na nią liczyć. Pomoc dzieciom w szkole niesie także pedagog szkolny. To osoba, która zajmuje się problemami uczniów, z którymi często nie mogą sobie sami poradzić. Dzięki rozmowom stara się zdobyć zaufanie dziecka, a następnie wspólnie z nim próbuje znaleźć wyjście z trudnej sytuacji. Wizyty u pedagoga często stają się regularnymi spotkaniami. Dziecko może się zgłosić tak naprawdę do każdego nauczyciela czy pracownika placówki, który powinien mu pomóc, lub przekazać tą informację rodzicowi czy też innej osobie pracującej w szkole.

Leave a Comment