Podstawa procesu

Od czasu pierwszych eksperymentów nad istotą modelowania do chwili obecnej przeprowadzono setki różnych eksperymentów, doskonaląc z jednej strony procedurę badań, z drugiej zaś znajdując coraz to nowe prawa będące podstawą procesu modelowania. W wielu eksperymentach stwierdzono np., że oglądanie agresywnego zachowania się „na żywo” i sfilmowanego z równą siłą wpływa na tworzenie się podobnego zachowania u dzieci. Stało się to podstawą do trwających po dziś dzień licznych krytyk programów filmowych i telewizyjnych, które (szczególnie w USA) w coraz większym stopniu przesycone są Scenami okrucieństwa. Obecnie jednak omówione zostaną tylko najbardziej ogólne (teoretyczne) aspekty badań nad procesem modelowania, konkretne zaś wyniki badań empirycznych przedstawione będą w następnych częściach niniejszej książki. Jedną z najbardziej ogólnych prawidłowości psychologicznych ustalonych na podstawie licznych badan empirycznych jest wyodrębnienie szeregu właściwości psychologicznych mających wpływ na przebieg procesu modelowania. Właściwości te można podzielić na dwie grupy, w zależności od tego, czy tkwią one w przedmiocie modelowania (tj. w obserwującym zachowanie), czy też w podmiocie (czyli w „modelu”). Do właściwości psychologicznych mających wpływ na proces modelowania, a tkwiących w obserwatorze, A. Bandura zalicza: 1) uwagę, 2) pamięć, 3) odpowiedni repertuar zręczności motorycznych, 4) motywację do tego, by naśladować zachowanie się modela.

Leave a Comment