Pierwsza grupa badań

Czyli badań nad spostrzeganym podobieństwem) polega, ogólnie biorąc, na wypełnianiu kwestionariusza lub wyborze rozwiązań w teście przez dziecko, najpierw „za siebie”, a następnie „za ojca”. Chodzi więc o wypełnienie przez dziecko kwestionariusza czy znalezienie rozwiązań w teście w ten sposób, w jaki, zdaniem badanego dziecka, wykonałby to ojciec. Druga natomiast grupa badań opiera się głównie na wypełnieniu przez dziecko i przez ojca tych samych kwestionariuszy czy rozwiązywaniu identycznych testów bez porozumiewania się. Podobieństwo wyników zarówno w pierwszej, jak i drugiej grupie badań jest wskaźnikiem stopnia identyfikacji dziecka z ojcem. Z licznych badań nad spostrzeganym podobieństwem wynika, że podobieństwo do rodziców nie ma na ogół charakteru „globalnego”, to znaczy zarówno córki jak i synowie pewne cechy zachowania się częściej przejmują od ojców, inne zaś od matek. W normalnej rodzinie rzadziej natomiast zdarza się, jak to nazwano, „globalne podobieństwo” do jednego z rodziców, z zupełnym nieprzejęćiem cech od innego. Stosunkowo dużo badań empirycznych wskaaje? że cechą szczególnie często przejmowaną od ojców (w opiniach dzieci) są przekonania polityczne i sposoby politycznego zachowania się (por. A. Campbell, P. E. Converse, W. E. Miller i D. E. Stokes 1960 czy R. Middleton i S. Putney 1963). Z innych badań (np. S. W. Graya i H. Klausa 1956) wiadomo zaś, że od ojców dzieci (według ich przekonania) przejmują stosunek do pracy i ocenę poszczególnych zawodów, matki zaś wywierają na nie silniejszy Wpływ w zakresie stosunku do religii, reakcji wobec innych osób, na choroby itp.

Leave a Comment