Angelika andrys koba

Angelika andrys koba

Zabawa w wodzie jest nie tylko wielką uciechą dla maluchów, ale również ma działanie terapeutyczne. Ważne jest, aby dzieci przebywające w wodzie były pod stałą opieką dorosłych. Dzieci mogą się utopić nawet w wodzie o głębokości 5 centymetrów. Jeśli to możliwe, rozstaw brodzik na trawie, a nie na betonie. Dno będzie mniej śliskie, a ewentualne upadki dzieci mniej bolesne. Aby do brodzika nie wnosić brudu i trawy, postaw obok miskę z wodą, w której dzieci będą płukały…

Read More