Normy moralne

Do najbardziej zasłużonych autorów badających wpływ ojca na stopień internalizacji norm moralnych zaliczyć należy Martina Hoffmana, który przedstawił szereg ciekawych studiów na ten temat (1970, 1971a, 1971b, a także M. Hoffman i H. D. Salzstein 1967). Autor ten na podstawie badań nad zachowaniem uczniów klas siódmych stwierdził kilka bardzo istotnych prawidłowości. Do najważniejszych z nich należą: Identyfikacja z ojcem u chłopców wpływa na właściwą internalizację norm moralnych i poczucie winy przy naruszeniu tychże norm. Stosowanie przez ojca siły (tj. kar fizycznych, zmuszanie dziecka itp.) zarówno u chłopców, jak i dziewcząt powoduje powierzchowne jedynie przyswojenie norm moralnych, co przejawia się brakiem jakiegokolwiek poczucia winy przy ich naruszeniu, a także brakiem gotowości do rozumienia innego człowieka. Surowe metody wychowawcze stosowane przez ojca, jak stwierdza M. Hoffman, ściśle korelują z tendencją do zwierzeń u dzieci. Zwierzenia te jednaką jak twierdzi autor, nie stanowią dowodu głębszej wrażliwości moralnej, lecz są wskaźnikiem braku dojrzałości i potrzeby uległości (szczególnie wobec dorosłych o autorytatywnej pozycji).
Najbardziej korzystną dla ukształtowania się u dziecka emocjonalnych składników wartościowania moralnego okazała się łagodna postawa wychowawcza ojca, połączona z okazywaną przez niego w dużym stopniu czułością. Uczucia moralne zarówno u chłopców, jak i u dziewcząt rozwinięte były szczególnie wszechstronnie, gdy ojciec liczył się z opinią dziecka na temat jego zabiegów wychowawczych.

Leave a Comment