NAGRODY

Żyjemy w społeczeństwie, w którym wynagradza się wysiłki. Dorośli cieszą się z zapłaty za ciężką pracę, tak samo i dzieci cieszą się z uznania i nagrody za pomoc. Kiedy dzieci będą starsze, materialne wynagrodzenie ich pracy nauczy je, że jeśli chcą kupić jakąś drogą rzecz, muszą na nią ciężko zapracować. Ważne jest jednak, żeby dzieci nie oczekiwały zapłaty za wszystko, co robią. Powinny nauczyć się robić różne rzeczy, by sprawić przyjemność innym oraz dlatego, że jest to dobre. W zależności od tego, jak bardzo dziecko zaangażowało się w pracę, nagródź je w jeden z następujących sposobów: słowna pochwała i wyrażenie uznania dla tego, co malec zrobi. Nie poprzestań jedynie na słowach: „Dobra dziewczynka”. Okaż dziecku, że zauważyłaś i naprawdę doceniasz jej pracę w każdym detalu. Np. powiedz: „Bardzo się napracowałaś przy myciu wszystkich narożników szuflady” lub „Pięknie poukładałeś w szafce buty”. Nawet jeśli zadanie nie jest wykonane dokładnie tak, jak byś chciała, postaraj się znaleźć w nim coś pozytywnego, co doceniasz.

Leave a Comment