Motywacja

Drugi czynnik mający zasadniczy wpływ na wytworzenie odpowiedniego poziomu motywacji u obserwatora stanowią — jak już wspominano — cechy  osoby naśladowanej, tzn. modela. Tworzą one zarazem, należy pamiętać, drugą grupę czynników wpływających na proces modelowania, tj. czynników tkwiących w podmiocie modelowania (czyli w modelu). Znany amerykański psycholog społeczny U. Bron- fenbrener w artykule przeznaczonym specjalnie dla polskiego czytelnika (1970) na podstawie licznych badań prowadzonych w Ameryce nad tym zjawiskiem wyróżnił siedem podstawowych właściwości modela, które mają wpływ na to, czy — i ewentualnie, w jakim stopniu — zachowanie jego będzie „zaraźliwe”, tzn. czy będzie ono naśladowane, a mianowicie: Siła oddziaływania modela jest tym większa, w im większym stopniu dostrzega się w modelu jego kompetencję, wysoką pozycję społeczną oraz możliwości dysponowania środkami materialnymi. Zdolność modela do wywoływania określonych zachowań wzrasta w zależności od tego, w jakim stopniu model uczestniczył uprzednio w wychowaniu i nagradzaniu dziecka. Największe szanse stania się modelami o maksymalnej zdolności „zarażania” mają osoby stanowiące dla dziecka główne oparcie w jego środowisku i największy autorytet, czyli jego rodzice, towarzysze zabaw oraz starsze dzieci i dorośli najbardziej znaczący w codziennym życiu dziecka.

Leave a Comment