Ideologia rodziny

Autorka ta słusznie dalej stwierdza, że pogląd na istotę i funkcję rodziny uległ dosyć wyraźnym przeobrażeniom po 1955 r., w związku z tym A. Kłoskowska poddała badaniom „ideologię rodziny” lansowaną przez „Przyjaciółkę” w dwóch wyraźnie rozgraniczonych okresach, a mianowicie w latach 1950—1951 oraz 1956—1957. Każdy z tych dwóch okresów obejmował więc dwa roczniki „Przyjaciółki”. Ponieważ tygodnik ten zajmuje się nie tylko problematyką rodzinną, autorka poddała badaniom tylko dwa działy „Przyjaciółki”, poświęcone wyłącznie sprawom życia rodzinnego. Pierwszy stały dział pisma poddany przez A. Kłos- kowską badaniom to dział zatytułowany „Radości i smutki”. W dziale tym zamieszczane są — jak stwierdza autorka — „krótkie opowiadania bez większych ambicji literackich”. Drugim, niezwykle popularnym działem „Przyjaciółki” poddanym badaniom była rubryka „Między nami”, redagowana na zasadzie korespondencji z czytelnikami. W dziale tym „Przyjaciółka” udzielała rad zarówno w zakresie „problemów sercowych” swych czytelników, jak i najróżnorodniejszych kwestii związanych z codziennymi sprawami życia rodzinnego, głównie zaś w zakresie różnego rodzaju konfliktów małżeńskich.

Leave a Comment