Funkcje przywódcy

Można więc stwierdzić, że wyniki badań nad spostrzeganym podobieństwem do ojca świadczą o słuszności wspominanego już poglądu T. Parsonsa i R. F. Balesa (1955), że ojciec spełnia funkcje „instrumentalnego przywódcy rodziny”, takie bowiem cechy, jak zachowanie polityczne i stosunek do pracy zawodowej (w zakresie których to cech, jak pamiętamy, zachowanie się ojca jest najbardziej dokładnie naśladowane przez dziecko), należą przede wszystkim do tego rodzaju cech. Druga grupa badań nad podobieństwem dziecka do ojca jest bardziej liczna. Z badań nad testowanym podobieństwem wynikają jednak, najogólniej biorąc, podobne prawidłowości, jak z omawianych uprzednio badań nad spostrzeganym przez dziecko podobieństwem do ojca. Liczne badania nad podobieństwem cech psychicznych dzieci i rodziców prowadzone przy zastosowaniu tych samych narzędzi diagnostycznych dla dzieci i rodziców wskazują,’ że bez względu na pleć dziecka trudno, jest mówić, aby ojciec czy matka posiadali większy wpływ na kształtowanie się cech psychicznych dziecka. Wprawdzie z kilku badań, np. M.Hetheringtona (1965), E. M. Hetheringtona i Y. Brackbilla (1963), wynika, że chłopcy w wieku od 4 do 11 lat są bardziej podobni pod względem badanych za pomocą kwestionariusza cech do ojców niż do matek, jednakowoż różnice te nie są istotne statystycznie. Istnieją również badania dostarczające sprzecznych wyników. I tak np. L. E. Troll, D. H. Kausler i V: M. Murphy (wg: D. B. Lynna 1974) wskazują, że badani przez nich studenci college’u wykazują większe podobieństwo do ojców niż do matek, podczas gdy
J. Tollar (wg: D. B. Lynna 1974) zauważył rzeca zupełnie odwrotną, a mianowicie, że badani mężczyźni studiujący w college’u posiadają cechy osobowości bardziej zbliżone do cech matek niż do ojców.

Leave a Comment