Aby zachęcić maluchy do wspólnej pomocy

Zasugeruj, że potrzebujesz do tego zadania dużej, silnej dziewczynki (lub chłopca); przydziel mu pewne zadania, np. nakrywanie do stołu lub wyrzucanie śmieci. Pomoże to rozwinąć poczucie odpowiedzialności. Przydzielając dzieciom zadania, nie przeceniaj ich możliwości oraz zdolności dokładnego zrozumienia twoich wymagań: jasno sformułuj zadanie, np. zamiast powiedzieć: „Posprzątaj w ogrodzie”, wymień, co dziecko ma zrobić, czyli np. sprzątnąć zabawki, zamieść ścieżkę, zebrać suche liście; przećwicz z dziećmi zadania. Maluchy będą zawiedzione, jeśli odczują, że nie doceniasz ich wysiłków. Poza tym zaoszczędzisz czas, pokazując im dokładnie, jak mają wykonać zadanie, zanim się do niego zabiorą.

Leave a Comment