Aby w domu nie gromadziły się rupiecie

Po otrzymaniu nowej zabawki lub odzieży przejrzyj szafy czy nie znajduje się w nich coś, co można oddać innym i zrobić w ten sposób miejsce; wyznacz miejsce w szafie lub na półce na wszystkie poniewierające się rzeczy, aby nie tracić czasu na szukanie. Dziec ko może tam zajrzeć, gdy nie znajdzie swoich okularów piórnika czy słownika. Nalegaj, by każdy członek rodzin) zajrzał tam choć raz w tygodniu i zabrał swoją własność, b) szafka nie „pękała w szwach”; postaraj się wdrożyć praktykę „przetrząsania szaf” w regularnych odstępach czasu. Jeśli masz mało miejsca, staraj si^ oddawać, sprzedawać lub wyrzucać niepotrzebne rzeczy Łatwiej będzie można znaleźć to, czego potrzebujesz. Aby dzieci naprawdę szybko sprzątały, włącz szybką muzyką i powiedz, że muszą wszystko posprzątać zanim kaseta się skończy. Wyszukaj naprawdę skoczny utwór i odłóż kasetę na „krytyczną sytuację”, kiedy za pięć minut będą mieli przyjechać goście lub nie będziesz już mogła dłużej znieść bałaganu. Powinno być przy tym wiele śmiechu, np. wprowadź zasadę, że podczas sprzątania dzieci muszą przez cały czas się uśmiechać.

Leave a Comment